DGASPC Vrancea organizează concurs pentru ocuparea a 21 de posturi vacante
  • Micsorare text
  • Marire text
  • Tipareste articol
  • Trimite unui prieten
  • Inscriere RSS
DGASPC Vrancea organizează concurs pentru ocuparea a 21 de posturi vacante
DGASPC Vrancea organizează concurs pentru ocuparea a 21 de posturi vacante
Voteaza :

Articolul a primit 1 voturi

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Vrancea scoate la concurs o serie de posturi vacante, iar cei care îndeplinesc condițiile își pot depune dosarele de înscriere până la data de 13 iulie, ora 16.00. Susținerea probei scrise a concursului va avea loc în data de 21 iulie, între orele 10.00-12.00, rezultatele vor fi afișate pe 14 iulie, la ora 12.00, iar cei care au reușit la proba scrisă vor susține interviul în data de 26 iulie, între orele 10.00 – 16.00. Rezultatele finale vor fi afișate în data de 28 iulie, iar angajarea se va face începând cu 1 august. Dosarele de înscriere se depun la sediul DGASPC Vrancea, din Bulevardul Gării nr. 13, între orele 08.00 – 16.00, camera 2, la parter, iar relații suplimentare se pot obține și la telefon 0237.230.789, interior 21, persoană de contact Viviana Toma, șef Serviciu Resurse Umane.
    Astfel, a fost scos la concurs postul de asistent social principal la Centrul Maternal din cadrul Serviciului de Intervenție în Regim de Urgență (SIRU). Candidații trebuie să aibă studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul asistenței sociale și să aibă aviz de liberă practică eliberat de Colegiul Asistenților Sociali din România, cu treapta de competență profesională „asistent social principal”; trei posturi de instructor de educație pentru Module Familiale Copii cu Dizabilități Focșani. Candidaților nu li se cere vechime, singura condiție fiind aceea de a avea studii medii absolvite cu diplomă de Bacalaureat.
    Alte două posturi sunt pentru psiholog specialist la Centrul de Recuperare Copii cu TSA din Focșani. Candidații trebuie să aibă studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul psihologiei și aviz de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor (COPSI) din România cu treapta de competență profesională „psiholog specialist”.

Posturi pentru educatori, instructori de educație, asistenți medicali

    Un alt post scos la concurs este cel de psiholog practicant la Module Familiale Panciu, condițiile fiind: diplomă de licență în domeniul psihologiei și aviz de liberă practică eliberat de COPSI cu treapta de competență profesională psiholog practicant.
    Vacante sunt și două posturi de educator la Module Familiale Mărășești. Candidaților nu li se pune condiția de vechime, însă trebuie să aibă studii superioare absolvite cu diplomă de licență. Un alt post, tot la Module Familiale Mărășești, este cel de instructor de educație. Candidații trebuie să aibă studii medii, absolvite cu diplomă de Bacalaureat.
    Două posturi de asistent social specialist sunt vacante la Biroul de Asistență Maternală. Se cer studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul asistenței sociale și aviz de liberă practică eliberat de Colegiul Asistenților Sociali din România, cu treapta de competență profesională „asistent social specialist”.
    La Centrul de Îngrijire și Asistență Odobești este disponibil un post de muncitor calificat. Candidații trebuie să aibă studii medii, absolvite cu diplomă de Bacalaureat și minim trei ani vechime în muncă.
    Un post de infirmieră este vacant la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Cotești, condiția pe care trebuie s-o îndeplinească participanții fiind studii generale absolvite cu foaie matricolă clasele I-VIII.
    La Centrul de Îngrijire și Asistență Măicănești sunt scoase la concurs două posturi de asistent medical generalist. Candidații trebuie să aibă studii postliceale, absolvite cu diplomă de absolvire, și certificat valabil de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Tot la acest centru este vacant un post de educator, care trebuie să aibă studii superioare.
    Două posturi de asistent medical generalist sunt vacante la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Măicănești. Candidații trebuie să fie absolvenți cu diplomă de absolvire a unei școli postliceale și să aibă certificat valabil de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, vizat pe anul 2016.
    Alte două posturi de asistent medical generalist sunt disponibile la Centrul de Îngrijire și Asistență „Sfânta Maria” din Golești. Condițiile ce trebuie îndeplinite de candidați sunt: să aibă studii postliceale absolvite cu diplomă de absolvire și certificat valabil de membru al ordinului Asistenților Medicali Generaliști, vizat pe anul 2016.

Condiții generale pentru ocuparea posturilor vacante

    Pentru a ocupa unul dintre aceste posturi candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale: să aibă cetățenia română, sau a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; să cunoască limba română, scris-vorbit; să aibă vârsta minimă  reglementată de prevederile legale; să aibă capacitate deplină de exercițiu; să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; să îndeplinească condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; să nu fi fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Documente necesare la dosar

    Cei interesați de ocuparea unui post trebuie să depună la sediul DGASPC Vrancea următoarele documente: un dosar din carton de încopciat; cerere de înscriere la concurs adresată directorului instituției – formular tipizat care se găsește la sediul instituției; copia actului de identitate și certificat de naștere, căsătorie, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, și alte acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului, solicitate de instituția publică, după caz; carnetul de muncă și adeverințele care atestă vechimea în muncă, vechimea în meserie și/sau în specialitatea studiilor (exemplu: REVISAL, adeverință ITM); cazierul judiciar; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 1 lună anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului (adeverința va conține în clar numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în fomatul standard stabilit de Ministerul Sănătății); curriculum vitae (model europas); aviz psihologic; aviz psihiatric. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original, în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. 

 

 

Pentru a adauga un comentariu completeaza campurile de mai jos si apasa butonul ADAUGA COMENTARIU.

 

COMENTARIU (*)

0 din 350 cuvinte permiseComentariile dumneavoastra necesita aprobarea unui moderator. Mesajele ce contin expresii licentioase, atacuri la persoana, instiga la ura, rasism, xenofobie sau homofobie, ori aduc atingere altor persoane vor fi editate sau sterse. Comentariile trebuie sa faca referire la subiectul articolului.

Intamplari neadevarate


FLASH NEWS NATIONAL

3
19
20
23
17
37

Extragerea noroc:  7153125

Harta Focsani
   

Învăţământ

185 de cadre didactice din Vrancea vor gradație de merit; cele mai multe dosare au fost depuse de învățătoare
185 de cadre didactice, din întreg județul Vrancea, și-au depus dosarele pentru obținerea gradației de merit. Acestea își dispută 160 de locuri, scoase la concurs de Inspectoratul Școlar Județean Vrancea (IȘJ).

POZA ZILEI

Frumusețe...

SECVENTA ZILEI

Stergator modern

SONDAJ DE OPINIE

Social

Sfântul Valentin sau Dragobete?

 


Vezi varianta desktop
Toate drepturile rezervate SC MEDIA UNO SRL, str. Bucegi, nr. 21, Focsani | Stiri Vrancea, Focsani, Adjud, Panciu, Odobesti, Lepsa
Site gazduit de Servhost