Bilanțul activităților social-filantropice ale Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei, în anul 2016
  • Micsorare text
  • Marire text
  • Tipareste articol
  • Trimite unui prieten
  • Inscriere RSS
Bilanțul activităților social-filantropice ale Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei, în anul 2016
Bilanțul activităților social-filantropice ale Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei, în anul 2016
Voteaza :

Articolul a primit 2 voturi

Misiunea principală a Sectorului Social-Filantropic și Misionar al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei și a Biroului de Asistență Socială Buzău constă în coordonarea activității social-filantropice a instituțiilor și așezămintelor care funcționează în cuprinsul Eparhiei (birouri de asistență socială, cantine sociale, cămine pentru persoane vârstnice, centre pentru copii, ONG-uri care funcționează cu binecuvântarea Bisericii), precum și în dezvoltarea de proiecte și programe sociale.

A. Activitatea social-filantropică și misionară desfășurată de Centrul Eparhial Buzău
Activitatea socială desfășurată în cadrul Biroului de Asistență Socială Buzău
Activitatea principală a Biroului de Asistență Socială din cadrul Centrului Eparhial a constat în oferirea de servicii sociale cu caracter primar (ajutoare financiare de urgență, ajutoare materiale, consiliere, informare, servicii religioase), care au avut ca scop prevenirea sau limitarea unor situații de dificultate ori vulnerabilitate, ce pot genera marginalizare sau excluziune socială. Astfel, au fost ajutate financiar un număr de 90 de familii, iar peste 200 de persoane au primit ajutor material și consiliere.

Activitatea socială desfășurată în cadrul Cantinei sociale „Filantropia“
Situată în incinta Centrului Eparhial, Cantina socială Filantropia a oferit gratuit hrană caldă (masa de prânz), la domiciliu, de luni până vineri, unui număr de 30 de beneficiari. Periodic, s-au primit donații constând în carne de porc și vită de la Schitul Săseni – metocul Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei, iar S.C. Comsoradi S.R.L. a donat săptămânal aproximativ 20 kg de carne sau preparate din carne. Centrul Eparhial Buzău a contribuit, în anul 2016, la funcționarea Cantinei sociale Filantropia, cu suma de 75.076 lei.

Activitatea misionară desfășurată prin Centrul de pelerinaje „Sf. Împărați Constantin și Elena“
Aflat în subordinea Sectorului Social-Filantropic și Misionar al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei, Centrul de pelerinaje Sf. Împărați Constantin și Elena își desfășoară activitatea din anul 2013, având două puncte de lucru în Buzău și Focșani, care deservesc cele două județe ale Eparhiei. În anul 2016, au fost organizate 103 pelerinaje (86 interne și 17 externe), la care au participat 3.204 persoane. Misiunea echipei Centrului de pelerinaje este aceea de a le deschide calea credincioșilor ortodocși din Eparhie spre a descoperi mănăstirile autohtone și din alte țări ortodoxe, de a-i catehiza și de a le oferi servicii de calitate. Din activitatea Centrului a rezultat suma de 150.770,64 lei, din care au fost scăzute cheltuielile în sumă de 125.686,27 lei, rămânând astfel un beneficiu de 25.084,37 lei, ce va fi investit în anul 2017, pentru derularea proiectelor sociale.

Alte activități social-misonare ale Centrului Eparhial Buzău
În decursul anului 2016, Sectorul Social-Filantropic și Misionar a desfășurat și alte activități cu caracter social-misionar: Cu ocazia Zile Mondiale a Femeii, angajatele Centrului Eparhial Buzău și bătrânele aflate în Centrele pentru persoane vârstnice din Berca și Moșești au primit daruri; Un tânăr atlet buzoian, campion al României, a primit un echipament sportiv complet și un ajutor financiar, pentru a-și putea continua antrenamentele; Semnarea unui acord de parteneriat cu firma SANPETRU DEVELOPMENT SRL din județul Prahova, prin care au fost oferite Cantinei sociale Filantropia legume și fructe. Acestea au fost distribuite și la alte așezăminte și proiecte sociale din cuprinsul Eparhiei; Implementarea unui nou mod de a sprijini persoanele defavorizate, care au nevoie de hrană, medicamente și îmbrăcăminte, prin folosirea bonurilor sociale. Astfel, se asigură un control al utilizării banilor oferiți, precum și o vizibilitate a proiectului social desfășurat de Eparhie la nivel județean;
Organizarea, împreună cu protoieriile din Buzău și Vrancea, a Marșului pentru Viață; Stabilirea de întâlniri cu factorii decizionali din instituții publice (spitale, grupuri școlare speciale, DGASPC etc.), pentru a întări prezența preoților de caritate și a găsi modalitați de colaborare; Semnarea unui protocol de colaborare cu DGASPC Vrancea pentru amenajarea unei capele în cadrul Centrului de Integrare prin Terapie Ocupațională Odobești; Organizarea unei prime întâlniri între ierarhul locului și preoții care funcționează în cadrul instituțiilor publice; Elaborarea și definirea statutului preoților de caritate din cuprinsul Eparhiei Buzăului și Vrancei și includerea lor în componența Sectorului Social-Filantropic și Misionar; Sprijinirea preoților de caritate în a organiza evenimente duhovnicești și întâlniri, pentru a face schimb de experiență;
Împreună cu Sectorul Economic-Financiar și Oficiul canonico-juridic a fost elaborat un plan de eficientizare financiară a Centrului de pelerinaje Împărați Constantin și Elena; Implicarea activă în cadrul evenimentelor organizate de Sectorul Învățământ și Activități cu Tineretul și de Sectorul Cultural, asigurând toată logistica disponibilă; Împreună cu Centrul Social pentru Educație Incluzivă Elena Doamna din Focșani a fost organizat Festivalul de arte vizuale Odă mâinii; În colaborare cu Protoieria Focșani I și Inspectoratul Școlar Județean Vrancea a fost inițiat și implementat proiectul Caravana Prieteniei, la care au participat 24 de unități de învățământ din Focșani și din mediul rural, 120 de copii, 24 de cadre didactice, 7 preoți și 7 parohii; Oferirea unui sprijin financiar pentru organizarea unui simpozion al meșterilor populari din Buzău;
Sprijinirea familiilor afectate de inundațiile din județul Vrancea, prin oferirea de: produse alimentare, produse de curățenie, produse de igienă și materiale de construcții;
Identificarea cazurilor de risc de abandon școlar din șapte parohii ale Eparhiei și oferirea de rechizite și materiale școlare unui număr de 100 de copii; Sprijinirea copiilor instituționalizați în centrele din Beceni și Rm. Sărat cu rechizite, îmbrăcăminte și încălțăminte; Oferirea unei burse școlare pentru două surori care, la începutul anului 2016, și-au pierdut tatăl. Acestea primesc împreună, pe perioada anului școlar 2016-2017, suma de 800 lei/lună;
Prin Centrul de pelerinaje Împărați Constantin și Elena au fost organizate trei  pelerinaje sociale, pentru un număr de 165 copii din parohii cu posibilități financiare reduse, dar cu activitate bogată, și din centrele sociale din municipiul Focșani;
Organizarea, împreună cu protoieriile din municipiile Buzău și Focșani, a procesiunii de Florii; Realizarea darurilor, cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului, pentru copiii angajaților Centrului Eparhial Buzău, precum și pentru cei din centrele de plasament;
Marcarea Zilei Mondiale a Vârstnicilor, prin oferirea unui Nou Testament, cu scris mare, persoanelor vârstnice aflate în centrele celor două ONG-uri buzoiene: Fundația pentru Copii Sfântul Sava și Asociația Ortodoxă Filantropia Berca; Oferirea unui sprijin financiar Arhiepiscopiei Dunării de Jos, pentru familiile afectate de inundații;
Sprijinirea financiară a familiei unui preot din Protoieria Panciu, pentru reclădirea casei și gospodăriei distruse în urma unui incendiu;
Împreună cu Serviciul Colportaj și cele șapte protoierii, a fost reamenajată și dotată capela Penitenciarului Focșani; La invitația și cu sprijinul Mănăstirii Vatoped din Sfântul Munte Athos a fost organizată o tabără misionară pentru 9 elevi ai Seminarului Teologic Chesarie Episcopul din Buzău. Astfel, timp de 10 zile, aceștia au avut posibilitatea să descopere frumusețea spirituală și liturgică a Sfântului Munte;
Semnarea unui parteneriat de colaborare cu Primăria municipiului Focșani, pentru a realiza proiectul Garderoba socială și implementarea acestuia cu ajutorul celor două protoierii din Focșani; Înscrierea parohiilor Tronari și Valea Nehoiașului din Protoieria Pătârlagele în proiectul Fundației Vodafone România – Scrisori pentru Moș Crăciun. Astfel, 40 de copii din familii nevoiașe de pe raza celor două parohii au primit daruri constând în: articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, rechizite, jucării și dulciuri;
Organizarea, împreună cu cele două protoierii din Focșani, APOR Vrancea și Grupul psaltic-misionar Roman Melodul, a unui eveniment caritabil în municipiul Focșani, cu prilejul sărbătorii Nașterii Domnului, pentru sprijinirea construirii de către Protoieria Focșani II a unei locuințe pentru o familie cu opt copii; Inițierea și implementarea proiectului Daruri de Crăciun pentru copiii internați în spital, la nivelul celor 6 spitale care funcționează pe raza Eparhiei Buzăului și Vrancei; Realizarea și distribuirea a 600 de daruri pentru colindătorii care au venit să vestească Nașterea Domnului la Centrul Eparhial Buzău;
Oferirea unui sprijin financiar pentru persoanele deficiente de auz și vorbire din cadrul Asociației 1 Iunie 2001 – Buzău, pentru organizarea mesei tradiționale de Crăciun; Sprijinirea financiară a proiectelor socio-educaționale ale Centrului de zi Dănuț din cadrul Parohiei Broșteni I – Pitulușa, Vrancea; Susținerea din Fondul Mila Creștină a activității Corului de copii Glasul îngerilor al Catedralei Sfântul Sava din Buzău.

B. Activitatea social-filantropică desfășurată de către cele șapte protoierii ale Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei
În cursul anului 2016, conform rapoartelor de activitate trimise, cele șapte protoierii ale Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei au sprijinit financiar și material 2.061 de persoane. Ajutorul acordat a fost de 182.707 lei din Fondul Solidaritatea, administrat de protoierii.

C. Activitatea social-filantropică desfășurată în parohiile din Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei
În Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, conform rapoartelor de activitate înaintate de protoierii către Sectorul Social-Filantropic și Misionar, 612 parohii și capele (din spitale, penitenciare și unități militare) au raportat activități sociale, în cadrul cărora au oferit sprijin material și financiar, în valoare de 2.034.625 lei, pentru un număr total de 76.778 beneficiari (copii aflați în situații de risc, copii instituționalizați, elevi, studenți, persoane cu dizabilități, familii defavorizate, persoane vârstnice, deținuți, persoane cu diferite afecțiuni medicale etc.);
În cadrul Parohiei Sfântul Gheorghe din Broșteni funcționează Centrul de zi Dănuț. Înființat din dorința de a oferi sprijin moral și material unor copii aflați în situații de risc social din cauza sărăciei, centrul susține 37 de copii. Aceștia beneficiază de servicii sociale și psihopedagogice specializate: masă caldă în fiecare zi, pregătire pentru activitatea școlară și consiliere;
Pentru a veni în sprijinul copiilor săraci, Parohia Glodeanu Cârlig asigură unui număr de 30 de beneficiari, prin cantina parohiei, o masă caldă pe zi. În cursul anului 2016, au fost organizate de către parohie diverse activități socio-educative pentru copii;
În cadrul Parohiei Slobozia Ciorăști funcționează Centrul pentru Persoane Vârstnice, care deservește un număr total de 24 de persoane. Acest așezământ este destinat persoanelor vârstnice, care sunt într-o situație socială dificilă;
Alături de cele de mai sus, conform centralizării datelor de la protoierii, amintim că, în cuprinsul Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei, au funcționat 130 de case praznicale, unde se desfășoară activități sociale, în duminici și sărbători.

D. Asistența religioasă în diferite structuri
Pe parcursul anului 2016, în Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, au acordat asistență religioasă, în unități bugetare (spitale, unități militare, penitenciare), un număr de 10 preoți de caritate, repartizați astfel: trei în unități militare, șase în spitale și unul în penitenciar. Comunitatea persoanelor cu deficiențe de auz și vorbire din Focșani beneficiază de asistența religioasă din partea unui preot de caritate, deficient de auz și vorbire, cunoscător al limbajului mimico-gestual.
În luna decembrie 2016, a fost hirotonit un preot de caritate, care va deservi nevoile copiilor instituționalizați în centrele Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea. În municipiul Buzău, conform hotărârii Permanenței Consiliului Eparhial din 17.07.2014, temeiul 4020, Capela Învierea lui Lazăr a Catedralei Arhiepiscopale Înălțarea Domnului a devenit locaș de cult pentru persoanele deficiente de auz și vorbire. În anul 2016, au fost efectuate lucrări de amenajare și dotare a capelei, urmând ca, în anul 2017, să fie hirotonit un preot de caritate pentru comunitatea de hipoacuzici din Buzău.

E. Concluzii financiare pentru anul 2016
Analizând situația implicării financiare în domeniul social-filantropic și misionar a Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei, prin structurile sale, putem concluziona:
Centrul Eparhial Buzău, prin Sectorul Social-Filantropic și Misionar, s-a implicat financiar în derularea proiectelor de mai jos, cu suma de 824.868 lei, după cum urmează:
Cantina socială Filantropia – 75.076 lei
Ajutoare sinistrați (Vrancea și Galați) – 75.439 lei
Programe sociale – 75.810 lei
Capela Penitenciarului Focșani – 18.961 lei
Centrul social al Parohiei Ap. Andrei din Focșani – 125.424 lei
Ajutoare financiare oferite persoanelor fizice – 176.395 lei
Centrul social al Parohiei Lopătari – 10.000 lei
Corul de copii Glasul îngerilor – 13.680 lei
Diverse materiale de construcții, lemne de foc etc. – 24.681 lei
Burse sociale – 8.000 lei
Ajutoare oferite parohiilor sărace – 221.402 lei

Implicarea financiară a celor 7 protoierii și a celor 612 parohii din cuprinsul
Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei a fost în valoare totală de 2.034.625 lei, distribuită astfel:
Ajutoare financiare – 763.107 lei
Produse alimentare – 602.056 lei
Produse igienico-sanitare – 86.614 lei
Îmbrăcăminte – 262.748 lei
Rechizite – 116.271 lei
Diverse materiale de construcții, lemne de foc etc. – 203.829 lei
La nivelul Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei, în anul 2016, Centrul Eparhial Buzău, protoieriile și parohiile din cele două județe componente au cheltuit, pentru activitățile social-filantropice și misionare, suma totală de 2.859.493 lei, iar numărul beneficiarilor a fost de 79.850 de persoane.

Pr. Ionuț-Cristian Vuță, consilier eparhial
 

 

Pentru a adauga un comentariu completeaza campurile de mai jos si apasa butonul ADAUGA COMENTARIU.

 

COMENTARIU (*)

0 din 350 cuvinte permiseComentariile dumneavoastra necesita aprobarea unui moderator. Mesajele ce contin expresii licentioase, atacuri la persoana, instiga la ura, rasism, xenofobie sau homofobie, ori aduc atingere altor persoane vor fi editate sau sterse. Comentariile trebuie sa faca referire la subiectul articolului.
Intamplari neadevarate


FLASH NEWS NATIONAL

12
16
33
45
3
10

Extragerea noroc:  7463834

Harta Focsani
   

Inedit

GALERIE FOTO: Profesorul Ștefan Opincă, o viață ca-n filme dedicată artei cinematografice
    Profesorul Ștefan Opincă de la Bătinești și-a dedicat viața artei cinematografice și a pregătit sute de copii în cineclubul Danubius din Galați. Viața lui Ștefan Opincă se suprapune cu perioada regimului comunist, fiind martor la evenimentele din ultimii 80 de ani.

POZA ZILEI

Frumusețe...

SECVENTA ZILEI

Stergator modern

SONDAJ DE OPINIE

Social

Sfântul Valentin sau Dragobete?

 


Vezi varianta desktop
Toate drepturile rezervate SC MEDIA UNO SRL, str. Bucegi, nr. 21, Focsani | Stiri Vrancea, Focsani, Adjud, Panciu, Odobesti, Lepsa
Site gazduit de Servhost